Kandidater 2022

I forbindelse med AL årsmøte 2022 får du her en mulighet til å bli bedre kjent med kandidatene som kan komme til å sitte i det nye AL styret.

For at alle medlemmer lettere skal kunne stemme frem kandidatene de tenker kan gjøre AL så bra som mulig, bør du bli litt bedre kjent med disse. Ta gjerne kontakt med disse hvis du ønsker å vite mer. AL Wazoo har bedt hver enkelt av kandidatene svare kort på 3 spørsmål. Svarene publiseres fortløpende.

Navn: Christian K

Kandidat for AL Arendal, AL Biblioteket og AL Try

1. Hva spiller du i dag?
Spiller D&D 3.5e og Pathfinder.
2. Hva er bra med AL i dag?
At det er plass får alle som vil være sosiale og et sted man kan slippe seg løs!
3. Hva vil bli bedre i AL, med deg i styret?
Jeg stiller alltid opp og sørger for at nye spillere føler seg velkommen, og en man kan ta kontakt med vis de lurer på noe.

Navn: Gaut Åge

Kandidat for AL Arendal og AL Biblioteket

1. Hva spiller du i dag?
Dungeon and dragons 5e, Interex – Tabaxi, rouge mastermind.
2. Hva er bra med AL i dag?
Gjennom tykt og tynt er vi her.
3. Hva vil bli bedre i AL, med deg i styret?
At flere får spille!

Navn: Geir HL

Kandidat for AL Arendal

1. Hva spiller du i dag?
Pathfinder Piratkampanje (DM)
2. Hva er bra med AL i dag?
Kontinuitet og spilleglede
3. Hva vil bli bedre i AL, med deg i styret?
Jeg ønsker meg mer inkludering og tydeligere retning.

Navn: Roy Arne

Kandidat for AL Biblioteket og AL Try

1. Hva spiller du i dag?
D&D 3.5e – Moon runners
2. Hva er bra med AL i dag?
Stort utvalg av ulike moduler og bra stemning blant spillere.
3. Hva vil bli bedre i AL, med deg i styret?
Videreføre spillglede, videre utvikle DMer og så har jeg arbeids kapasitet når det trengs. Jeg bidrar til å skape et godt miljø, og er stort sett aktiv på alle spillsteder.

Til vurdering:

På vår AL styre hjemmeside kan du lese mer om hvilke ansvarsområder som har vært arbeidsoppgaver som styrerollen har hatt som sine ansvarsområder tidligere. Med det nye styret, tenker vi at det også blir endringer av både innhold og strukturering av styret – slik at vi bedre kan favne ulike geografiske områder og at ansvarsområdene blir mer organiske.