Harpers

Harpers tar opp kampen mot verdens tyrannier, og utruster de svake med våpen smidd på urgamle hemmeligheter bevart i alvenes klassiske musikalske symfonier fremsatt under tussmørkets måneskinn. Og gøy. Mest gøy!

– DM for Harpers.

Kort fortalt:

Harpers er en gammel organisasjon. De har overlevd forfølgelse, forræderi og nærmest utryddelse flere ganger, mye på grunn av organisasjonens oppbygning. Medlemmer i Harpers opererer oftest alene og i hemmelighet, og forventer ikke støtte fra resten av organisasjonen om uhellet skulle være ute. Målet til organisasjonen er nobelt, og de er stolte av sin integritet og lojalitet. En Harper søker ikke ære eller storhet, men frihet og likhet for alle. Medlemmene er ofte trollmenn eller bards.

Verdenssyn

  • En kan aldri ha for mye informasjon.
  • For mye makt leder til korrupsjon.
  • Ingen skal være maktesløse.

Mål

  • Opptre åpenlyst kun som siste utvei.
  • Samle og bevare kunnskap fra hele Faerûn.
  • Oppnå frihet og likhet for alle, hjelp de svake og undertrykkede.
  • Motarbeid tyranner og enhver leder som vokser seg for mektig.

Les mer om Harpers her!