Bregan D’aerthe

Kort fortalt:

Medlemskap i Bregan D’arthe (BRAY-gan DAIRTH) er ikke lett å oppnå. Hovedandelen av medlemmene er mannlige drow, med tapt ære eller tapt familie. Kvinnelige drow er ikke uvanlig, men en sjeldenhet. Om man ikke er drow kan man fortsatt bli tatt inn som medlem, men mulighetene for å avansere høyt i organisasjonen er nærmest ikke-eksisterende, og du er heller tolerert enn ønsket velkommen. Bregan D’aerthe er leiesoldater, handelsmenn av informasjon og lyssky varer, og arbeider for dem som er villig til å betale den riktige, med andre ord den høyeste, prisen.

Verdenssyn

  • Folk som finner seg selv i vanskelige situasjoner er ofte villige til å betale godt.
  • For mye makt leder til korrupsjon, som igjen fører til muligheter.
  • Den riktige siden er de som betaler mest.

Mål

  • Tilby enhver tjeneste og løsning for de som trenger det… til riktig pris.
  • Vær alltid tre steg foran alle andre.
  • Utnytt tyranner og ledere, styresmakter og organisasjoner som vokser seg for mektige.
  • Samle informasjon om konflikter over hele Faerûn.

Les mer om Bregan D’aerthe her!

En tanke om “Bregan D’aerthe

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.