Order of the Gauntlet

Kort fortalt:

The Order of The Gauntlet er en sterkt sammenknyttet orden, med agenter drevet av religiøs overbevisning eller en sterk personlig rettferdighetsfølelse. Organisasjonen søker å slå tilbake mot ondskap, hvor og når den enn skulle ramme. Medlemmer er ofte clerics eller paladins, og samholdet mellom medlemmer er som mellom søsken. De kan anses som nær til fanatiske, og setter rettferdighet høyest. Man handler i det ondskapen handler, ikke et øyeblikk før. Ordenen anser seg ikke som underordnet noe spesifikt tempel eller en bystats autoritet, men handler på eget initiativ.

Verdenssyn

  • Tro er det beste våpen mot ondskap – tro på ens gud, ens venner og på en selv.
  • Bekjempelse av ondskap er en ekstraordinær oppgave som krever ekstremt mot og enorm styrke.
  • Å straffe en ond gjerning er rettferdig. Å straffe en ond tanke er ondskap.

Mål

  • Vær bevæpnet og årvåken ovenfor ondskap.
  • Identifiser ondskapens trusler, som hemmelighetsfulle grupper eller skapninger onde av natur. 
  • Oppretthold rettferdighet.
  • Bekjemp ondskap reaktivt, aldri slå det første slaget.

Les mer om Order of the Gauntlet her!

En tanke om “Order of the Gauntlet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.