Agder League Online

Agder League Online

Agder League vokser digitalt og vi befinner oss blant annet på facebookdiscord, instagram, og her med egen nettside.

Vi er en ung organisasjon under utvikling og stadig utvidelse, og trenger sårt bidrag og frivillige ildsjeler for å skape et bærekraftig Agder League også digitalt. Dette gjelder tjenester og arbeid administrativt, innen utvikling, design, markedsføring og ulike driftsoppgaver. Dersom du har lyst til å bidra, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Spilling på Discord og VVT

I en tid med pandemi og smittefare på fysiske arrangement ønsker vi deg ekstra velkommen til nettbasert rollespill i Agder League!

Agder League anbefaler nettbasert rollespill som en risikofri plattform for å spille D&D, og har i samarbeid med Adventurers League Norge sørget for optimale forutsetninger og en god plattform for rollespill på AL Norge sin discordplattform. Her er det også en egen kanal for spillere fra Agder, med regional forankring til felleskap.

Kontakt person

Nettside: Odd Harald

Sosiale plattformer: Anders L og Linn Helen

AL Norge discord: Roar