Code of Conduct

Alle deltakere i D&D Adventurers League vil ha det gøy, føle seg trygge og inkludert til enhver tid. Alle spillere, Dungeon Masters og arrangører forventes derfor å følge våre etiske retningslinjer.

 • Følg din DMs ledelse
  • Unngå å krangle med DM eller andre spillere om regler.
  • Ønsker du å diskutere regler kan dettes gjøres etter at spillingen er ferdig.
 • Deltakerne må oppføre seg på en måte som bidrar til glede og sikkerhet for andre ved arrangementet.
  • Unngå tema og språkbruk som er overdrevent vulgært, seksuelt, og for modent.
  • La andre spillere snakke, unngå å snakke over andre.
  • Unngå overdreven krysstale som ikke er relevant for eventyret som spilles. La andre spillere få oppmerksomhet fra DM.
  • Unngå telefonsamtaler ved bordet. Hvis du må ta en samtale, unnskyld deg selv fra bordet til samtalen er fullført.
 • Det gis ingen toleranse for tyveri eller aggressiv oppførsel.
  • Tyveri og aggressiv oppførsel er grunnlag for umiddelbar fjerning fra et arrangement og lokalene.
  • Aggressiv atferd inkluderer trusler om eller faktisk fysisk aggresjon, bruk av rasemessige, kjønnsmessige eller kulturelle baksnakkinger mot en annen deltaker, og generell trakassering av andre deltakere.
 • Arrangementer og samlinger er ikke å betrakte som «dating-arena». Vi er her for å spille Dungeons & Dragons.
  • Seksuelt aggressiv eller suggererende atferd tolereres ikke arrangement eller spill-kveld og vil føre til umiddelbar fjerning fra lekeområdet og lokalene.

Hva skal du gjøre?

 • Deltakere som føler at de befinner seg i et utrygt miljø bør varsle arrangør/ leder for spillstedet umiddelbart.
 • Deltakere som merker forstyrrende atferd, bør gjøre de som er ansvarlige for atferden oppmerksomme på sine handlinger.
 • Hvis en deltaker føler seg ukomfortabel med å bringe det til den forstyrrende personens oppmerksomhet, bør deltakeren varsle sin Dungeon Master eller arrangøren/leder for spillsted umiddelbart.
 • Dungeon Master har rett til å be en forstyrrende spiller om å forlate bordet og ta dette videre med arrangør/ leder for spillsted.
 • Arrangør/ leder for spillsted har rett til å fjerne en forstyrrende eller aggressiv spiller og/eller Dungeon Master fra arrangementet eller lokalene.
 • Ha det gøy ved å hjelpe og respektere hverandre!