Covid-19 tiltak

Agder League anbefaler i hovedsak en trygg spillopplevelse online:

På AL Norge’s discord kanal, http://discord.alnorge.no, hvor det tilrettelegges for gratis rollespill for deg og dine venner. Mer om informasjon om AL Online finner du ved å trykke her.

Hold deg oppdatert på fakta, råd og nasjonale tiltak i forhold til Coronavirus på Folkehelseinstituttets nettsider ved å trykke her.

Regjeringen 13 desember 2021

«Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne.» (nytt)

Kristiansand kommune

Grimstad kommune

I tillegg til å anbefale online rollespill, vil vi derfor tilrettelegge for fysisk spilling i AL der det er mulig, og så langt vi kan innenfor gjeldende regler og retningslinjer. Agder League følger lokale, og dermed også FHI i samarbeid med Regjeringen sine, retningslinjer vedrørende smittetiltak, så langt vi kan for å ivareta spillere og deres nærkontakter.

Som deltaker på våre fysiske arrangement oppfordres du derfor først og fremst til å følge nasjonale og lokale smittetiltak i forbindelse med covid-19. Du står selv ansvarlig for å bidra til å forhindre smitte. Dersom du smitter noen av våre spillere med covid-19, vil du kunne bli holdt ansvarlig for dette. Spillere og Dungeon Masters (spill ledere) som ikke følger overnevnte vil kunne bli bortvist fra fysiske arrangementet umiddelbart ved fare for smitte.

For spilling i AL, så betyr dette at:

  • Spillere må lese igjennom det som står på «For rollespillere» siden.
  • Dungeon masters må lese igjennom det som står på «For rollespillere» og «For Dungeon Masters» siden.
  • Du har avmeldingsplikt ved antydning til koronasymptomer. Mer om dette finner du ved å trykke her.
  • Spillere bør melde seg på til sin DM, via kalender på vår hjemmeside.
  • Før og etter spilling sprites og vaskes hender godt.
  • Bordene skal være rigget før spillingen begynner, med tilstrekkelig avstand.
  • Alle deltakere sitter på tilviste plasser med tilstrekkelig avstand.