Emerald Enclave

Kort fortalt:

Emerald Enclaves innflytelse kan merkes over hele Faerûn. Medlemmer operer mye alene og er ofte druider eller rangere. Å operere i utemmede, fiendtlige områder krever et godt overlevelsesinstinkt, og evnen til å bekjempe monstre, både naturlige og unaturlige. Forholdet til sivilisasjon er forskjellig fra person til person, men hovedsakelig ønsker Emerald Enclave at villmark og sivilisasjon skal kunne eksistere side om side.

Verdenssyn

  1. Den naturlige orden må bli respektert og bevart.
  2. Krefter som forstyrrer den naturlige orden må stoppes for enhver pris.
  3. Villmarken er ubarmhjertig. Ikke alle kan overleve uten vår hjelp.

Mål

  • Ødelegge det som er unaturlig.
  • Holde de elementære kreftene i verden i sjakk.
  • Hjelpe de som ikke klarer seg selv i villmarken.
  • Forhindre sivilisasjon og natur i å ødelegge hverandre.

Les mer om Emerald Enclave her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.