Ørjan V

Aktive eventyr:

DDHC-CoS: Curse of Strahd

DDHC-ToA: tomb of Annihilation

Oneshots/ Hombrew 5e ved behov

Tidligere AL kampanjer:

DDHC-WDH: Waterdeep Dragonheist

DDHC-DotMM: Dungeon of the Mad Mage

DDHC-DiA: Baldurs Gate: Descent into Avernus

DDHC-RoT: The Rise of Tiamat

Sted:

Kristiansand folkebibiliotek

Outland Sørlandssenteret

Påmelding:

Direkte på spillsted, eller

Direkte kontakt på Discord eller via AL Norge Discord.

Beskrivelse:

Ørjan har lang fartstid i Agder League, og har hele veien vist seg som en meget positiv og engasjert person som tar imot nye spillere på strak arm ved bordet! Med en innlevelsesevne ut over det vanlige, samler og inkluderer Ørjan nye spillere på en fantastisk god måte, og sørger for en gøy og spennende inngang til rollespill verdenen han tilrettelegger for. Ørjan er vant til å være DM for alle type mennesker, så om rollespill er helt nytt for deg, er det et godt valg å velge Ørjan som DM!

Faction:

Order of the Gauntlet