Agder League styret

«Rollespill for Alle»

Styret 2021/22

Odd Harald – Agder League

 • Agder League leder / kontakt person:
  Telefon nummer 99 16 28 28
  E-post agderleague@gmail.com
 • Nettside: www.agderleague.no

Roy ArneAL Biblioteket

 • DM kurs
 • Nye spillsteder
 • Økonomi

Trygve AL Outland

 • Miljø og trivsel
 • Admin oppgaver
  • SoMe
  • Discord
 • Rekruttering

Knut AndreAL Nodeland

 • Admin oppgaver
  • Medlemspakke
  • Medlemskort
 • Barn og ungdom
 • AL Con 2023

Christian kleveland – AL Søgne

 • Semester avslutninger
 • Kickoff
 • Praktiske oppgaver

Gaut Åge AL Arendal

 • Eventer
 • Admin oppgaver
  • Søknader
 • Utvikling

Styret i Agder League møtes regelmessig for å sørge for at AL skal bli best mulig for deg!

Styremøter legges ut i kalenderen, og innspill fra medlemmer og virkegrupper blir tatt opp ved første anledning. I tillegg til å representere hvert sitt spillsted, er styremedlemmene i AL styret kontaktpersoner eller koordinatorer for hvert sitt spillsted, og holder i ulike oppgaver etter ønske og evne. Styret svarer til årsmøte og jobber etter årsmøtets vedtak og det strategiske arbeidsdokumentet som følger fra dette.

I tillegg til å jobbe for å tilrettelegge for rollespill for alle i Agder, har styret også ansvar for å holde årsmøte og ha en sunn økonomi.

Dersom du har innspill eller bidrag, eller ønsker å være med på å videreutvikle et interesseområde i Agder League, ta gjerne kontakt for å bli med i en arbeidsgruppe eller å bidra etter evne og kapasitet. Sammen bygger vi Agder League, under visjonen «Rollespill for Alle».

Les mer om å bli medlem ved å trykke her.

Rollespillet D&D Adventurers League 5th edition er i kjernen av AL, men Agder League inneholder mye mer enn dette og er åpen for alle moduler og brettspill som er i tråd med våre rettningslinjer (Code of Conduct). Dersom du ønsker å bidra eller har innspill til hvordan Agder League kan bli en bedre organisasjon, vennligst ikke nøl med å ta kontakt med oss.