SosiAL

Agder League Sosial er en samlebetegnelse for arrangement og sosiale arenaer ut over spilling.

Rollespill som interesse og miljøet i Agder League er naturligvis også mer en bare rollespill, selv om det er kjerneaktivitet og hovedinteresse for våre spillere. I tillegg har vi en rekke tilknyttede aktiviteter og initiativ som vi setter av tid til. For at ikke dette skal konkurrere med rollespill og eventyr, har vi satt av en fast dag i uken hvor vi kan benytte til andre arrangement og aktiviteter i Agder League sammenheng. Disse er blant annet:

  • Sosialt felleskap
  • Workshop
  • Administrative samlinger
  • Utviklingsmøter
  • Spille andre spill
  • Sesong arrangement

Kristiansand Folkebibliotek har åpnet dørene for at vi kan avholde arrangement der, og eventuelt kan man forhøre seg på sitt spillsted om muligheter for å samles en tirsdag lokalt. Hvert spillsted har selv ansvar for å arrangere samlinger, men vi oppfordrer spillstedet til å inkludere og gjøre de andre spillstedene kjent med arrangement eller initiativ som skjer lokalt, slik at dette kan skape samhold og synergi på tvers av spillsteder i regionen.

For spørsmål, ta kontakt med leder for ditt spillsted her.

SosiAL arrangement er merket med gult i kalenderen her.