Hvorfor velge AL?

Agder League tilbyr deg en rekke fordeler, både nye og erfarne!

Både Adventurers League og D&D 5th edition er spesielt tilrettelagt for nye spillere, som er nysgjerrig på å prøve ut hva rollespill er. Det kommer stadig nye spillere som aldri har spilt rollespill innom, og får en god opplevelse og lyst til å prøve ut rollespill som fritidsaktivitet videre, og noen får til og med lyst til å prøve seg som DM. Alle er hjertelig velkomne!

Mange av oss som har holdt på med rollespill en stund har gjerne gode minner og opplevelser med ‘homebrew‘ spilling, i en privat setting med gode venner, og vi i Agder League tenker at mange av de beste opplevelsene rundt rollepill skapes i en privat setting hvor man er både trygg og kjent på hverandre. Likevel ser vi at stadig flere trekker til Agder League av flere grunner.

Offentlig spill med Agder League’s ‘code of conduct‘ sørger blant annet for:

 • Kontinuitet
  • Flere DMs
  • Flere spillere
  • Faste spilldager
 • Forutsigbarhet
  • Ferdigskrevne eventyr
  • Likebehandling
  • Gode rammer –safespace
 • Rollespill miljø
  • Arrangement
  • Utvilking (kurs m.m.)
  • Tilhørende interesser

Kontinuitet

Sjekk ut våre spillsteder og DMs i nedtrekks menyen! Vi jobber aktivt med rekruttering og legger til rette for kursing av DMs, slik at alle bord også utvikler reserver og vikar – DMs, for å ivareta kontinuitet. Som spiller vil du også oppleve at spillere kommer og går til og fra bordet, men de fleste bord utvikler etter hvert en fast kjerne med spillere som utvikler sin egen subkultur ut ifra hvem som er DM.

I Adventurers League tilrettelegges spill ut ifra Tiers, som betyr at tilgangen på spill bord avhenger av hvilken level du som spiller befinner deg på. Ettersom det er vanskelig å inkludere og ivareta nye spillere på level 1 i et eventyr hvor resten av spillerne rundt et bord er på høyere nivå, vil noen av bordene ha begrenset tilgang for nye, for å sikre at alle spillere får en optimal opplevelse og best mulig match av medspillere og utfordringer i eventyret.

Forutsigbarhet

Ferdigskrevne eventyr har den fordelen at de er spilltestet og utviklet av profesjonelle forfattere som har bred erfaring med rollespill og ulike rollespillere. Eventyrene er balansert og skapt for å være inkluderende og engasjerende for alle, med en balanse og tematikk som også ivaretar mennesker med ulik bakgrunn, inkludert minoriteter og utsatte grupper.

Adventurers League er lagt opp til offentlige spill, og legger noen føringer både i karakter-utviklingen og i belønninger som deles ut i løpet av spillet. Grunnleggende er dette anbefalinger utviklet av D&D internasjonalt, for å sørge for at det skal være en sunn rettferdighets kultur for offentlige arrangement med deres spill, samt forslag til å gjøre spillet med interessant og skape tilhørighet. Det er opp til den enkelte DM å benytte seg av dette, men vi ser at for mange av våre spillere oppleves det som at disse reglene gjør at spillet til enhver tid er rettferdig.

I tillegg har Agder League også laget en egen Code of Conduct om hva vi forventer av adferd på våre arrangement, for å sikre at alle våre deltakere har en god opplevelse også av miljøet. Dersom du likevel skulle reagerer negativt på noe eller oppleve noe som vanskelig, har vi også en person i miljøet som er ansvarlig for å ta imot slike meldinger om du ikke opplever det greit å si ifra til din DM.

Rollespill miljø

For de fleste er det selve rollespillet rundt bordet som er hovedgrunnen til at man deltar i Agder League! Bakenfor og utenfor spill dager og rollespill, er det også en hel del aktivitet som blant annet ligger i kalenderen vår. For deg som ønsker å ta større del i AL-miljøet og bidra til et bedre Agder League, eller bidra til å videreutvikle en av plattformene våre, er det mange muligheter! Du kan blant annet bli med i:

 • Worshops og kurs
 • Spilling på ulike spillsteder
 • Et eller flere av våre arrangement gjennom året
 • Bidra på nettsiden, discord eller sosiale medier
 • Stille som kandidat til Agder League styret

For at vi skal være et attraktivt spillmiljø ønsker AL å støtte opp om de initiativ og tilhørende interesser du måtte ha. Om det er terninger, miniatyrer, andre bordspill eller annet, vil vi gjerne være med å støtte opp engasjement som fremmer rollespill. Dette tenker vi er en av fordelene med å være mange, at vi har mulighet til å gjennomføre en del ting man ellers ikke kunne fått til. Dette kan noen ganger også være ressurs krevende eller kreve at vi har strukturer til å bære ulike prosjekt. Det jobber vi stadig med.

Vi trenger alltid flere hender, da alt i Agder League baserer seg på frivillig innsats og engasjement hos våre spillere. Selv om vi som ung organisasjon fremdeles jobber med å få på plass støtteordninger og gode økonomiske rutiner, er det hovedsakelig spillerne som er grunnlaget for at Agder League fungerer som en organisasjon og plattform for rollespill. Uten spillerne er det heller ingen AL. Heldigvis er det mange som er med å bidrar etter ønske og evne, og sørger for at Agder League stadig utvikler seg videre.

Hjertelig velkommen til å delta!

Våre samlinger er gratis, og for alle, og i stedefor å kreve penger for hver spilløkt, har vi basert aktiviteten vår på støtte gjennom frivillig medlemskap, hvor man får en medlemspakke som tilsvarer det man betaler i medlemskap, slik at spillere i praksis ikke belastes økonomisk, og det skal være lett å invitere med nye.