AL Årsmøte 2022

Under følger en kort oppsummering av AL Årsmøte 2022:

Agder League satt sammen med Sørlandet spill klubb på biblioteket, da Kristiansand Folkebibliotek hadde dobbeltbooket, men etter en kort avklaring, ble dette enkelt avklart, da det var labert oppmøte av stemmeberettigede.

Det ble en fin dialog og tid til flere innspill enn normalt, og møtet ble avhold i god tid i forhold til tidsbudsjett på 2 timer.

 • Gjennomgang av de ulike spillstedene i form av intervju
  • Nye som er planlagt:
   • AL Nodeland
   • AL Lillesand
   • AL Østsia (Ad Ludens)
  • SosiAL
   • Fokus på at det enkelte spillsted eier arrangement, og legger disse til tirsdager.
   • DM kurs og videre utvikling av Agder League’s sekundær-aktiviteter
 • Oppdatering av ulike oppdateringer og nyheter
 • Regnskap ble godkjent
  • Fokus på å få til en bedre ordning med medlemspakken
  • Bruke penger på medlemspakke og videreutvikling av denne
  • Tilbakemelding om søknader
 • Valget gjennomført greit
  • Alle spillsteder fikk egen representant i styret.
 • Vedtektsendringer
  • 2 årig styre engasjement (styreleder velges partallsår, øvrige styremedlemmer velges oddetallsår)
  • Styret kan suppleres ved behov for representasjon fra nye spillsteder der dette er ønskelig.