The party of many

Takketale

Agder League er basert på frivillig innsats, og medlemskaps-midler. Vi er naturligvis dypt takknemlig for alle som deltar og bidrar til at AL er et sted med høy trivsel! At du ukentlig ønsker å bruke fritiden og inviterer med venner til rollespill er ingen selvfølge. Takk!

Til sammen er vi nå blitt ganske mange på ukentlig basis, med spillsteder på ulike steder, og har derfor mulighet til å skape masse gøy ut over selve rollespillingen. Det er du og dine medspillere som utgjør Agder League! We salute you!

Muligheter

Under er en oppramsing av noen av mulighetene til å bidra, slik at Agder League utvikler seg videre som organisasjon og på det enkelte spillsted. Vi har en rekke områder vi kontinuerlig jobber med å (videre)utvikle:

 • Workshops med mer, eks:
  • Miniatyrer
  • Terning av karakterer
 • Spillsteder
  • Bli med i styringsgruppen på ditt spillsted
  • Ideer og ønsker til nye spillsteder
 • AL Digitalt
  • Hjemmesiden
  • AL Norge Discord
  • Wazoo
  • Sosiale Medier
   • Facebook
   • TikTok
   • Sees Appen
   • Instagram
 • Styrearbeid
  • Sett deg opp som kandidat til styret
  • Valg komite-medlem
  • Søknader/økonomi
   • Medlemsstøtte
   • Prosjektstøtte
  • Rekrutering
   • Medlemspakken
   • Utarbeide innhold
 • Bli DM
  • Delta på kurs
  • Få opplæring av din DM som «vikar»
 • Har du andre ideer? Ta kontakt!

Dersom noe av dette frister eller interesserer deg, ta kontakt med den ansvarlige på ditt spillsted i AL-styret. Vi har fordelt arbeidsoppgavene oss i mellom på ulike områder, og du vil kunne jobbe i team med andre og bidra til å utvikle Agder League videre. Sammen er vi sterke! Eller hvertfall er Tiamat det, så…

Band together like Tiamat for more power!