New Beginnings

Etter AL’s Årsmøte med gjennomgang av perioden bak oss, vender Wazoo nesen fremover og har satt oss ned med årsmøtets ordstyrer Roy Arne for å utforske veien videre.

Hvordan syns du at har høsten 2021 har vært for Agder League?

Høsten har vært preget av gjenåpning og utvikling, og stort sett alle pilene peker oppover! Vi ser at både de organisatoriske rammene og miljøet er bærekraftig og har klart seg gjennom en storm vi alle har kjent på kroppen i større eller mindre grad. Jeg føler vi har klart oss veldig greit, og at vi allerede er på rett vei inn i noe som jeg tror kommer til å bli enda bedre enn der vi var før pandemien. Det er også allerede mye nytt som skjer, og det er et godt tegn!

Hvilke nye ting tenker du på da?

Det er mange ting på trappene, men først og fremst vil jeg nevne AL Grimstad og AL Try, våre to nye spillsteder vi fikk på plass i høst. I tillegg har vi et nytt styre, som jeg også tror kommer til å bli veldig spennende om vi klarer å få til et godt samarbeid. Så er det jo selvfølgelig den nye sesongen i Adventurers League, sesong 11, med Wild beyond the Witchlight og de nye reglene som er med å åpner opp flere muligheter. For å nevne noe. Jeg tenker naturlig her-og-nå, og når jeg tenker fremover, så er det gjerne litt store visjoner. Jeg ser fort potensiale og muligheter, og tenker nok at vi skal få realisert noen av drømmene jeg og andre i Agder League sitter med. Det er i alle fall veldig gode forutsetninger for å få til mer spilling og mange gøye arrangement fremover!

Kan du utdype litt?

Jeg tror vi går inn i en periode med mer individuell frihet for DMs og spillere, og at hvert spillsted får gjøre mer som de ønsker, noe jeg tenker er veldig bra. Sesong 11 legger jo dessuten opp til mer frihet og at ting blir mindre «fastlåst». Agder League da blir mer åpent og gir mer rom for homebrew-lignende bord som jeg er veldig glad i, og at det vises mer av det personlige preget den enkelte DM og spiller har. Jeg håper også at vi vil se mer samhold på tvers av steder, og tettere samarbeid mellom DMs – også på tvers av spillstedene. Jeg må bare bruke anledningen til å oppfordre alle til å ta en tur på spillsteder de vanligvis ikke spiller på, og oppleve mangfoldet. Det alene er verdt turen!

Når det gjelder spillsteder, ser vi at rammene og miljøet i AL Bluebox ligger an til å bli et nytt flaggskip i Agder League, og baner nye veier for studenter og vekst. Det vil nok få mange uante positive ringvirkninger for miljøet vårt. AL Try er foreløpig i startfasen, men har også en del potensiale, selv om man ikke samles like ofte som andre spillsteder. Her er det plass til vekst, men foreløpig er AL Try et sted hvor DMs også lettere kan teste ut non-AL moduler, som D&D 3.5, og få muligheten til å bygge et sterkere DM nettverk gjennom fysisk spilling. I tillegg strekker AL Try seg som en bro og arnested mot D&D miljø vestover i Agder, og vil kunne fungere godt som inkubator for nye AL spillsteder mot vest.

Det nye styret har også en spennende sammensetning, med flere som brenner for satsing på barn og ungdom, er rollespillere og har god kompetanse på digital spilling. At vi har har fått inn flere i styret med genuin interesse for i rollespill, som blant annet Sindri, tror jeg er en styrke i videre utvikling av Agder League og miljøet. Når noen trer ut av et styre, vil det vanligvis bli hull og et savn. Det er for eksempel ikke lett å skulle overta stafettpinnen til Ingfrid og den gode jobben hun har gjort i styresammenheng. Hun har blant annet tatt ansvar for både kreativ utvikling og digitalisering. Men der en dør lukkes, åpnes gjerne også noen nye. Det ser derfor ut som at vi har vært veldig heldig med de nye som kommer inn. Med både Linn og Anders inn i styret, med god kompetanse på digitaliseringen av Agder League og kreative bidrag, tror jeg vi kan få til en god videreføring av det som har vært. I tillegg har det nye styret god geografisk dekning, med styremedlemmer som til sammen er aktive på alle AL sine spillsteder, noe jeg tenker vil være viktig for å få til samarbeidet på kryss og tvers i Agder. Dette blir kort fortalt spennende!

Hva er mulig å få til på sikt?

Med den økningen av aktivitet vi ser, og med de folkene vi har med oss nå, ligger det godt til rette for å drømme. Som sagt drømmer jeg stort. Å få til et større Con har vært en «våt drøm» siden vi startet opp for 3 år siden, og jeg våger å tro at dette er mulig å få til om et års tid. Kanskje må vi ha inn noen eksterne som kan mer om dette, eller holder i et slikt prosjekt for oss, men jeg tror det uansett ville være ekstremt positivt for miljøet å være med å skape noe av en slik størrelse sammen.

Men det er også mange andre ting jeg drømmer om. Et av prosjektene til Agder League, som er blitt som en «baby» for meg, er DM kurset! I dag er AL DM Kurset blitt veldig bra, men det må stadig jobbes med. I år ser det ut til at det er mange påmeldte, og hvis trøkket fortsetter, så tror jeg at dette kurset kan bli videreutviklet og profesjonalisert. På sikt kan AL DM kurset bli en oppskrift vi kan legge inn i AL Norge regi, slik at andre AL miljø kan dra nytte av det, og bidra til etablering av nye spillsteder i AL og rollespill-sammenheng. Det er slike ting som gjør at jeg tør å tro at Agder League er på vei inn i en spennende tid fremover!