Kandidater i AL

I forbindelse med AL årsmøte 2022 får du her en mulighet til å bli bedre kjent med kandidatene som kan komme til å sitte i det nye AL styret.

For at alle medlemmer lettere skal kunne stemme frem kandidatene de tenker kan gjøre AL så bra som mulig, bør du bli litt bedre kjent med disse. Ta gjerne kontakt med disse hvis du ønsker å vite mer. AL Wazoo har bedt hver enkelt av kandidatene svare kort på 3 spørsmål.

Navn: Christian K

Kandidat for AL Arendal, AL Biblioteket og AL Try

1. Hva spiller du i dag?
2. Hva er bra med AL i dag?
3. Hva vil bli bedre i AL, med deg i styret?

Navn: Gaut Åge

Kandidat for AL Arendal og AL Biblioteket

1. Hva spiller du i dag?
2. Hva er bra med AL i dag?
3. Hva vil bli bedre i AL, med deg i styret?

Navn: Geir HL

Kandidat for AL Arendal

1. Hva spiller du i dag?
2. Hva er bra med AL i dag?
3. Hva vil bli bedre i AL, med deg i styret?

Navn: Roy Arne

Kandidat for AL Biblioteket og AL Try

1. Hva spiller du i dag?
2. Hva er bra med AL i dag?
3. Hva vil bli bedre i AL, med deg i styret?

Til vurdering:

På vår AL styre hjemmeside kan du lese mer om hvilke ansvarsområder som har vært arbeidsoppgaver som styrerollen har hatt som sine ansvarsområder tidligere. Med det nye styret, tenker vi at det også blir endringer av både innhold og strukturering av styret – slik at vi bedre kan favne ulike geografiske områder og at ansvarsområdene blir mer organiske.