Oppstart Agder League

Hjertelig velkommen til Oppstartsuke for Agder League!

Vi starter nå rolig opp med fysisk spilling etter sommerferien på flere lokasjoner. Våre digitale AL bord fortsetter som før.

Sjekk kalenderen og les deg godt opp på gjeldende smitteregler før du kommer, slik at vi alle er trygge og får en god spill-opplevelse: https://www.agderleague.no/covid-19-tiltak/

Flere av bordene som var aktive bord på din foretrukne lokasjon før pandemien, vil fremdeles kunne være midlertidig nede eller fortsette digitalt på VTT. Sjekk med «din DM» eller lokasjoner hvilke bord som er tilgjengelig i god tid i forkant (minimum 24 timer), da det er påmelding av hensyn til smittevernskontroll. For digitale VVT vil spill legges ut på discord som tidligere.

Vi gleder oss til å se deg rundt bordet!

Måtte dine terningkast alltid være med deg!