AL Nodeland til Sogndalen + Discord

Omorganisering og nybrottsarbeid

I februar lanserte Wazoo nyheten om at AL Nodeland var på plass, med Knut André som leder. Han gikk derfor inn i AL styret, men på grunn av endringer og at Nodeland bydelshus brukte lang tid på å svare og ikke hadde sine rutiner i orden, så man seg om etter et nytt spillsted.

Flere av våre medlemmer gikk i løpet av våren sammen om å kjøpe et sagbruk i Finnsland, som hadde god plass til spilling og sosialt samlingspunkt, men ønske om å fortsette å samles på Nodeland var fremdeles aktivt. Dermed slo man disse to spillstedene sammen, slik at det var lettere å organisere nybrotsarbeid, og fikk slått AL Finnsland og AL Nodeland sammen til AL Sogndalen. Det blir dermed to spillsteder på sikt, men i en periode blir det bare spilling på Finnsland til Nodeland bydelshus har rutinene på plass.

Endringene har også medført at Frich har tatt over ansvaret, siden han er kjent på Finnsland, og overtar da plassen til Knut André i styret. Knut André er fremdeles med som DM begge plasser, og involvert i diverse prosjekt, men ikke som en del av styret. I tillegg har Frich tatt på seg oppfølgingen av Discord og en del av de sosiale plattformene til Agder League, etter at Roar Kristiansen i mange år har gjort en formidabel jobb med å bygge opp en fantastisk plattform for Agder League og AL Norge. Frich vil også bli en del av utviklingen videre, med tanke på utforming og produksjon av medlemspakkens miniatyrer, samt andre 3D print produkt av større format. Vi håper dermed at de organisatoriske endringene vil gi et løft både for AL som organisasjon, men også for AL Sogndalen lokalt, og spillerne over hele linjen. Kan vi si «endelig«?!

Satsingen på nybrotsarbeid og etableringen av nye spillsteder er ressurskrevende og tappende for andre spillsteder, men det er en av de beste og tryggeste måtene å vokse som organisasjon, da veksten totaltsett blir stor, uten for mye belastning på noen få. Da løfter vi lettere i flokk. Har du lyst til å etablere et spillsted nær der du bor og har din vennegjeng, ta gjerne kontakt med AL styret, så følger de opp så godt de kan.