AL Årsmøte 2023

Når: 29.10.2023, kl 12-14
Hvor: Skogtun Leirsted, 4534 Marnadal

Hjertelig velkommen til AL årsmøte, denne gangen legges dette til SkogCon. For mer info se her: SkogCon 23

Program:

 1. Velkommen
 2. Godkjenne innkalling
 3. Valg av ordstyrer og referent
 4. Valg av tellekorps
 5. Årsberetning
  1. Årsberetning fra de ulike avdelingene av:
   1. Gaut Åge – AL Arendal i vekst
   2. Trygve – AL Outland
   3. Roy – AL Biblioteket: AL’s storstue
   4. Knut André og Frich – pilotprosjektet AL Sogndalen
   5. Christian – DM hangout på AL Try
   6. Frich – muligheter på discord og online
   7. Odd Harald – kort om Ad Ludens og SosiAL
  2. Årsberetning fra styret og nyheter
   1. Cluster (Cosplay med mer), nye ildsjeler (Ørjan, Gaut Åge, Frich), Samsen og sattelitter i Bergen, Oslo og Tromsø.
   2. Fokus på videre utvikling og medlemskap, barn og unge, samt rekruttering
 6. Godkjenne regnskap og budsjett
 7. Valg av styremedlemmer for alle spillsteder. (Kandidater navngis på SkogCon 23).
 8. Eventuelt og møtekritikk