COVID-19 og Agder League

Hei alle sammen!

På grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset så har nå Kristiansand Kommune satt kriseberedskap og ber folk ta situasjonen på høyeste alvor.

«Kristiansand tar utbruddet av korona på høyeste alvor. Kommunen oppfordrer blant annet til å avlyse arrangementer der unge og gamle møtes»

Sitat fra dagens pressekonferanse kl 15

Vi i AL tar dette til etterretning og avlyser dermed alle våre samlinger på samtlige lokasjoner i tiden fremover. Vi vil følge rådene som gis fra kommunen og dere fagfolk på området. Måtte dere alle rulle en «nat twenty» i et eventuelt møte med viruset! Vi gir beskjed når dette endrer seg mtp AL’s samlinger igjen her.