Innkalling styremøte 3

Innkalling til AL styremøte 3 sendes ut.

Sakslisten sendes ut i egen epost til styrets medlemmer.

Styret setter naturligvis av ekstra tid til:

  • Gjennomgang av våre satsningsområder 2022:
    • Søknader og sponsor
    • Rekruttering: barn og unge
  •  Driftsoppgaver
  • Administrative oppgaver
  • Innspill fra medlemmer

Spørsmål og innspill til styret kan sendes til styreleder innen dags dato.

Arrangementet er ferdig.

Dato

mar 29 2022
Expired!

Tid

10:00 - 10:30
QR-kode