DM Kurs 2021/22

Agder League holder årlige introduksjonskurs for DMs, og i går (tirsdag 16/3-22) kan vi gratulere 5 nye kursdeltakere med ferdig bestått intro-kurs for AL DMs!

Vi gratulerer Christian, Tommy, Håkon, John Martin og Odd Harald som nysertifiserte AL DMs!
og ønsker alle fem lykke til videre i kommende eventyr, og håper å se alle sammen aktive som DMs på ett eller flere av våre spillsteder!

Kort om AL-DM intro kurs 101:
Hvert år holder vi introduksjonskurs beregnet for både nye og erfarne DMs som ønsker å vokse videre inn i DM rollen og innføring i Adventurers League og 5th edition Dungeons & Dragons. Kurset er både teoretisk og praktisk, og går over 6 økter, med en helg hvor vi bruker ekstra mye tid sammen. Agder League tilpasser kurset etter deltakere, og har mulighet til å endre på treffpunkt og kursdager ut ifra hva som passer gruppen best. Foreløpig er kurset gratis, men holder likevel god kvalitet. Det blir noe utgifter knyttet til mat og reise utgifter til kurshelgen, som tidligere har vært både i inn og utland.

Kort om DM kurs:

Det er Roy Arne som har ansvaret for DM kursene, og deltar selv som primær kursholder. Han får bidrag av andre kursholdere etter behov, og ut ifra innholdet i de ulike kursene. Med seg har han flere erfarne DMs som bidrar eller supplerer i ulike deler av kursene.

I løpet av 2022 planlegges følgende kurs i regi Agder League:

  • AL-DM intro – 101
  • Digitalt AL-DM kurs – 102
  • AL-DM viderekommen – 201
  • DM for Hire – 202
  • DM for Hire – 203

Tre av kursene vil være tilknyttet Agder League og holdes fysisk i regionen, mens de digitale utvikles i samarbeid med AL Norge og Aftenskolen i Kristiansand og tilbys nasjonalt. Som dere kan se fra emne koden, ligger to av disse på nivå 1xx, og de tre andre bygger på nivå 2xx og bygger altså videre på både AL-DM intro kurset fysisk eller digitalt.

AL DM viderekommen 201
er et kurs under utvikling, som vil gå ut over D&D 5e, og ta for seg og gå dypere inn i ulike moduler, lore og tilhørende utvidede tema som tilhører bordbasert rollespill. Dette er et kurs for DMs som ønsker dypdykk inn i rollespill og få en videre horisont og flere verktøy.

DM for Hire
vil ha en noe annen ramme, med utstyr og effekter, og dermed ha en kostnad som står i forhold til de økonomiske mulighetene dette kurset gir. Agder League vil etter hvert også tilby en tjeneste for DMs som ønsker å være tilgjengelig for utleie, og låne seg selv ut til spillere. Med DM for Hire sertifisering fra Agder League, og via vår plattform, vil dermed DMs lettere kunne formidle seg selv og sine evner for et større publikum, samt ha kvalitets stempel til å stå rustet til oppgaven.

Ytterligere kurs beskrivelse vil bli lenket til her når dette foreligger, men enn så lenge er det bare å følge med når påmelding legges ut.